Kontakte

  1. Rruga Imer Ndregjoni 1005 Tirana, Albania
      Lage

Über Uns

– Transport von Patienten in ganz Europa.
– Professionelles medizinisches Personal.
– Notfall verfügbar.
Wir sind 24/7 für Sie
erreichbar und stehen
Ihnen zur Verfügung.

— Transport i pacientëve në të gjithë Europën.
— Staf mjeksor profesionist.
— Urgjenca në dispozicion.
Shërbimet tona, lehtësojnë shqetësimet tuaja!