Office

  1. Rruga Imer Ndregjoni 1005 Tirana, Albania
      Check Location

About Us

- Transport of patients throughout Europe.
- Professional medical staff.
- Emergency available.

Our services, make it ease your worries!

— Transport i pacientëve në të gjithë Europën.
— Staf mjeksor profesionist.
— Urgjenca në dispozicion.
Shërbimet tona, lehtësojnë shqetësimet tuaja!